Gizlilik politikası

Bu web sitesi Sezer Akıncı adına aittir ve onun tarafından işletilmektedir.

Madde 1. Kullanım Koşulları

1.1. www.besinlife.com sitesine erişen veya sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ve/veya temsilcileri iş bu sözleşmede belirtilen gizlilik politikasını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. www.besinlife.com tüm alt alan adlarıyla birlikte bir bütün teşkil eder ve http, veritabanı, e-posta, Google Ads reklamları ve benzeri tüm servisleri (fiziksel olarak nerede barındırıldığına bakılmaksızın) işbu Sözleşme hükümlerine tabidir.

1.3. www.besinlife.com, işbu Kullanıcı Sözleşmesini ve sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği önceden bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın, gerektiği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. İşbu gizlilik politikasına yönelik değişiklikler, www.besinlife.com’da yayımlanacak ve değişiklikler aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Madde 2. Amaç

2.1. www.besinlife.com sağlık, beslenme vb. hakkında İnternet ortamında erişime açık olan kaynaklardan, İnternet ortamında yayımlanmış ve/veya paylaşılmış, bilimsel olarak kanıtlanmış bilgileri toplamaktadır.

2.2. www.besinlife.com web sitesinin temel amacı, insanlara sağlıkla ilgili kaliteli makaleler yayımlayıp, gıda, beslenme, sağlık konularını derleyerek kullanıcıların faydalarına sunmaktır.

Madde 3. Tanımlar

Kullanıcı: Bir bütün olarak web sitesine erişen veya hizmetleri kullanan üye veya ziyaretçilerin tümünü,

Site: www.besinlife.com alan adı ve/veya alt alan adı altında barındırılan web sitesinin tamamını,

Sözleşme: İşbu sayfada yer alan Kullanıcı Sözleşmesini ve Sözleşme Eklerinin tamamını,

Üye: Siteye, üye olan gerçek ve tüzel kişi ve/veya temsilcileri, reklam verenleri,

Ziyaretçi: Web sitesini ziyaret eden gerçek ve tüzel kişi ve/veya temsilcileri,

Madde 4. Konu

4.1. www.besinlife.com toplumsal fayda ve kamu yararı sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

4.2. www.besinlife.com sağlık alanında bir başvuru hizmeti değildir ve doğrudan veya dolaylı, açık veya örtülü hiçbir şekilde herhangi bir sağlık hizmet sağlayıcısını doğrudan önermemekte veya desteklememektedir; hiçbir koşul altında da önermeyecek ve desteklemeyecektir.

4.3. www.besinlife.com, tedaviler, sağlık için herhangi bir sağlık hizmet sağlayıcısının kalitesi ve uygunluğu konusunda tavsiye sunmamaktadır. Bu sitedeki hiçbir bilgi, sağlık önerisi veya tıbbi tavsiye şeklinde yorumlanmamalıdır. www.besinlife.com’un bir web sitesine hangi amaçla olursa olsun doğrudan veya dolaylı bağlantı sağlaması, o site içeriğini veya sitenin içerdiği bağlantıları açıkça veya örtülü olarak benimsediği şeklinde yorumlanamaz. www.besinlife.com, her ne şekilde olursa olsun bağlantı sağladığı içerikten sorumlu değildir.

4.4. www.besinlife.com, doğrudan içerik sağlama yanında İnternet ortamında erişime açık olan kaynaklardan, İnternet ortamında yayımlanmış ve/veya paylaşılmış bilgileri veya haberleri toplayan ve kullanıcılarının erişimine ve hizmetine sunan bir tarafsız bir aracıdır.

Madde 5. Genel Hükümler

5.1. www.besinlife.com web sitesine erişen ziyaretçiler veya sunulan hizmetlerden yararlanan üyeler, Siteyi yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanabilirler. Kullanıcıların web sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Her kullanıcı www.besinlife.com web sitesinin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edecek nitelikte bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri izinsiz paylaşmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcılar, siteyi kullanarak site ilgililerinin, diğer kullanıcıların veya üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. Kullanıcıların iş bu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Site ilgililerinin doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.3. Kullanıcılar, www.besinlife.com sitesinde yazdıkları yorumların veya bilgilerin, sağladıkları içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. www.besinlife.com, kullanıcılar tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumları olduğu gibi sisteme aktarmakta ve iletilen, yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumlara herhangi bir müdahalede bulunmamaktadır. www.besinlife.com, kullanıcılar tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmamakta ve bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.4. www.besinlife.com sitesinin sahipleri, yazarları, tedarikçileri, iştirakleri, çalışanları, acenteleri, reklam verenleri veya bunların herhangi birinin temsilcileri üyeler/kullanıcılar tarafından verilen her türlü öneri, tedavi veya diğer hizmetler veya bu önerilerden, tedavilerden veya diğer hizmetlerden, doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek her türlü tazminat talepleri, yanlış tedavi talepleri veya diğer talepler konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemektedir.

Madde 6. Kullanım Hakkı

6.1. www.besinlife.com kullanıcıları, işbu Gizlilik politikası ve Eklerinde tanımlanan koşullar altında ve yasal sınırlar çerçevesinde web sitesine erişmek ve sunulan hizmetlerden faydalanmak konusunda sınırlı bir kullanım hakkına sahiptir.

6.2. www.besinlife.com işbu kullanım hakkını herhangi bir ihtar, ihbar veya bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın tek taraflı olarak dilediği zaman kısıtlama, askıya alma veya tamamen iptal etme hak ve yetkisi vardır. İşbu hak ve yetkinin kullanılması sebebiyle kullanıcıların maddi veya manevi, akdi veya gayri-akdi temellerle tazminat talep etme hakları yoktur. Kullanıcılar her türlü talep hak ve yetkilerinden feragat ettiklerini, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 7. Mülkiyet hakları ve Ticari sırlara ilişkin kısıtlamalar

7.1. www.besinlife.com sitesinin tasarımı, içeriği, imgeleri, html kodları, algoritmaları, bileşenleri, değerlendirme sistemi, değerlendirme algoritması, yazıları ve her türlü görselleri ve benzeri her türlü kısmı üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat site sahibine aittir.

7.2. www.besinlife.com’un yazılı iznini almaksızın sitenin tasarımı, içeriği, imgeleri, html kodları, algoritmaları, bileşenleri, değerlendirme sistemi, değerlendirme algoritması, yazıları ve her türlü görselleri ve benzeri her türlü kısmı ticari amaçlı olsun veya olmasın, kısmen veya tamamen, kopyalanamaz, iletilemez, indirilemez, yüklenemez, gönderilemez, satılamaz, kiralanamaz, lisansı verilemez, devredilemez, ifşa edilemez, gösterilemez, düzenlenemez, tersine mühendislik yapılamaz, yeniden derlenemez, kaynak kodu oluşturulamaz veya kullanılamaz. Kullanıcıların, site malzemeleri ile bağlantılı haksız rekabet veya ticari marka ihlali görülebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz.

7.3. www.besinlife.com hizmet markalarımızdır. Hizmet itibarımızın esaslı bir unsuru olan bu markaları aktif ve yaygın bir şekilde kullanmakta ve tanıtımlarını yapmaktayız. Değerlendirme sistemimizle markalarımızı hiçbir şekilde ticari amaçla olsun veya olmasın, yanılgıya veya karışıklığa neden olacak şekilde sözlü veya yazılı olarak alıntılayamaz, çoğaltamaz ve yeniden yayınlayamazsınız. Önceden alınmış yazılı izin olmaksızın Değerlendirme sistemimizle markalarımızın alıntılanması, çoğaltılması veya yeniden yayınlanması halinde açılabilecek her türlü davada, marka ihlal davasında, “öznel adil kullanım” veya “öznel kullanım” ve benzeri savunmaları ileri sürme hakkından feragat etmektesiniz.

7.4. www.besinlife.com, paylaşılmasına izin verilen içerikler ve her türlü veri başka platformlarda, içeriğin altına ancak www.besinlife.com web sitesine bağlantısını koymak şartıyla ve sadece ticari olmayan amaçlarla paylaşabilirsiniz.

7.5. Bu madde altında belirtilen yükümlülükler işbu Kullanıcı Sözleşmesinin feshinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

Madde 8. Üçüncü kişilere ait içerik ve üçüncü taraflara iletilen gizlilik belgesi

8.1. www.besinlife.com sitesinde yer alan bazı içerikler, sağlık bilgileri, ürün incelemeleri, haberler, veriler, araştırmalar, analizler ve fikirler bağımsız bilgi sağlayıcıları olan üçüncü kişiler tarafından sağlanmaktadır.

8.2. www.besinlife.com, herhangi bir bağımsız bilgi sağlayıcısı tarafından sağlanan herhangi bir bilginin, malzemenin veya diğer içeriklerin varlığını, doğruluğunu, güvenirliliğini, eksiksizliğini, geçerliliğini, kalitesini, performansını, uygunluğunu veya doğru sıralaması konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır, garanti vermemekte veya bunları teyit etmemektedir.

8.3. Herhangi bir bağımsız bilgi sağlayıcısı tarafından sağlanan her türlü bilgi, malzeme veya diğer içerik konusunda hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmemekteyiz.

Madde 9. Sunulan bilgiler için kullanım izni

İşbu web sitesine üye olmakla, kayıt ile bağlantılı olarak verilen kişisel veriler dışındaki, yazdığınız önerilerin, geri bildirimlerin, fikirlerin, konseptlerin, yorumların, açıklamaların, bize gönderdiğiniz, paylaştığınız her türlü içeriğin herhangi bir tazminat veya ek yükümlülük olmaksızın, tarafımıza bu bilgilerin kullanma, paylaşma, derleme, değiştirme, adapte etme, yayınlama, iletme, kamuya açık şekilde uygulama veya gösterme, tercüme etme, türev çalışmalarını gerçekleştirme veya kamuya açıklama, diğerlerinin kullanımına izin verme, kullanım hakkını devretme, ticari amaçla kullanma dâhil herhangi bir kısıtlama olmaksızın, herhangi bir tazminat veya ek yükümlülük ödemeye gerek kalmaksızın, koşulsuz ve süresiz bir şekilde bize tüm hak ve yetkileri devretmektesiniz ve her türlü maddi ve manevi hak talebinizden feragat etmektesiniz.

Madde 10. Bilişim güvenliği

10.1. İnternet kullanımına bağlı risk yalnızca tarafınıza aittir. www.besinlife.com olarak tüm sistemlerimizi güvenli ve güncel tutmaya gayret göstermekle birlikte, İnternet aracılığıyla iletilen her türlü iletinin veya malzemenin gizliliğinin garanti edilemeyeceğini tarafınıza bildiririz.

10.2. www.besinlife.com veya iştirakleri, İnternet üzerinden iletilen herhangi bir bilginin güvenliğinden, Site içeriğinin doğruluğundan veya bu bilgiye güvenmenin verdiği sonuçlardan doğrudan veya dolaylı doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Madde 11. Diğer Sitelere Bağlantılar

11.1. www.besinlife.com, kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla başka web sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu web siteleri tarafımızca gözden geçirilmemiş olup, doğrudan veya dolaylı olarak kontrolümüz ve/veya yetkimiz olmayan üçüncü şahıslara aittir. Üçüncü şahıs sitelere eriştiğinizde, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kurallarını incelemeli ve kabul etmelisiniz.

11.2. www.besinlife.com tarafından üçüncü şahıs sitelere verilen bağlantılar, o siteyi ya da üçüncü şahıs sitesinde belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

11.3. www.besinlife.com, bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerini veya içerdikleri diğer bağlantıları açıkça veya örtülü olarak benimsememektedir ve bağlantı sağlanan sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan dolayı sorumlu değildir.

Madde 12. Sitenin izlenmesi

12.1. Tarafınıza bildirimde bulunmaksızın veya izin alınmaksızın herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu Site üzerindeki faaliyetleri görüntüleme, izleme ve kaydetme ve her türlü kaydı, elektronik iletiyi, bilgiyi, malzemeyi ve her türlü içerikleri herhangi bir zaman kaydı olmaksızın ifşa etme, paylaşma, saklama hakkımız saklıdır.

12.2. Telif hakları veya bilişimi ilgilendiren ilgili kanunlara uymayı amaçlamakta ve bu Sitenin tüm kullanıcılarının da bu kanunlara uymasını beklemekteyiz. Bu Site kullanılarak üçüncü bir tarafın herhangi bir telif hakkını veya diğer haklarını ihlal eden herhangi bir içeriğin iletilmesi veya herhangi bir faaliyette bulunması işbu Kullanıcı Sözleşmesini ihlal edecektir.

12.3. www.besinlife.com ‘a karşı bu siteye veya bu site aracılığıyla ilettiğiniz her türlü bilgiyi, malzemeyi veya diğer içerikleri yasal olarak kullanmaya ve ilgili tasarrufta bulunmaya yetkili olduğunuzu ve bunların kullanımının telif hakları veya ilgili kanunları ihlal etmediğini ve herhangi bir kişiye veya şahsa zarar vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

12.4. İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ihlal eden, iftira niteliğini taşıyan, zarar veren, yasadışı veya hakaret niteliğinde kayıtlar, elektronik iletiler, bilgiler, malzemeler veya diğer içerikleri içerdiği iddiasını aldığımız takdirde, yükümlü olmamakla birlikte, bu iddiayı araştırma hak ve yetkimiz vardır. Ayrıca, kendi takdirimize göre bu tür içeriği kaldırmaya veya kaldırılmalarını talep etmeye karar verme hak ve yetkimiz vardır.

12.5. Site içerisinde bulunan kullanıcı yorumları ve değerlendirmeleri yasal olarak bu içeriği gönderen kullanıcının yasal sorumluluğundadır.

Madde 13. Feragatler ve Yükümlülük Kısıtlamaları

13.1. Bu site ve site içerikleri “olduğu gibi” veya “olduğu şekilde” sunulmaktadır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Doğru ve güncel bilgileri sağlamayı amaçlamakla birlikte Site malzemeleri teknik veya diğer yanlışlıkları veya yazım hatalarını içerebilecektir ve bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilecek veya güncellenebilecektir.

13.2. Uygulanabilir kanunlar gereğince ve izin verildiği ölçüde bu sitenin, site malzemelerinin veya bu site üzerinden veya bu site aracılığıyla elde edilen her türlü ürünün, hizmetin veya sonuçların varlığı, doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği, geçerliliği, kalitesi, performansı veya uygunluğu ile ilgili her türlü garanti ve her türlü ima edilen mülkiyet, ihlal etmeme, pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri dâhil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla açıkça veya dolaylı olarak hiçbir garanti vermemekteyiz ve her türlü garantiden feragat etmekteyiz.

13.3. Bu Sitenin veya Site malzemelerinin size uygun bir sağlık hizmeti sağlayıcısının tanımlanmasında veya başka bir amaç doğrultusunda yardımcı olacağına dair açıkça veya dolaylı olarak hiçbir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemekteyiz.

13.4. Bu Sitenin kesintiye uğramayacağı, hatasız olduğu veya virüs içermediği veya diğer zararlı bileşenleri veya kusurları içermediği hususunda hiçbir beyanda veya taahhütte bulunmamaktayız. Bu tür durumlar ortaya çıktığı takdirde bunları teknik imkânlarımız dâhilinde düzeltmeye çalışacağız.

13.5. Sağlık hizmeti sağlayıcıları veya bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla ürün veya hizmet sunan üçüncü taraflarla yapacağınız ayrı sözleşmelerle ilgili olarak her türlü sorumluluktan ve yükümlülükten açıkça feragat etmekteyiz ve söz konusu sözleşmelerden ve/veya ürünlerden ve/veya hizmetlerden doğabilecek her türlü talep ile ilgili olarak hiçbir koşul altında, doğrudan veya dolaylı olarak veya temsilci sıfatıyla taraf değiliz.

13.6. Hiçbir koşul altında biz veya iştiraklerimiz veya müdürlerimiz, çalışanlarımız, ortaklarımız, mal sahiplerimiz, görevlilerimiz, acentelerimiz, temsilcilerimiz, hizmetlilerimiz, avukatlarımız, seleflerimiz, haleflerimiz veya yetkililerimiz, bu Siteden, herhangi bir Site içeriğinden, Sitemiz üzerinden veya Sitemiz aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bilgiye dayanarak yapılan düzenlemelerden, olası bir zarar konusunda uyarılmış olunsa dahi bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla alınan ürünlerden veya hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi dolaylı, rastlantısal, özel, ceza gerektiren, cezai veya bağlı zararlardan, maddi veya manevi, (uygunsuzluk, gecikme veya kullanım kaybından doğabilecek kâr kaybı ve zararlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) her türlü zarar, ziya veya gecikmeden sorumlu değildir.

13.7. Sitemizi, Site içeriğini veya Site üzerinden veya aracılığıyla elde edilen herhangi bir ürünü veya hizmeti kullanış şekliniz; bu Site üzerinden veya aracılığıyla elde edilen bilgilere dayanarak yaptığınız herhangi bir düzenleme veya işbu Kullanıcı Sözleşmesini ihlal etmeniz ile ilgili veya bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talep, yasal işlem, zarar, yaralanma, yükümlülük, kayıp, masraf ve maliyete karşı (avukatlık ücretleri ve yargılama masrafları dahil) www.besinlife.com’u ve iştiraklerimizi ve ilgili müdürlerimizi, çalışanlarımızı, ortaklarımızı, mal sahiplerimizi, ortaklarımızı, görevlilerimizi, acentelerimizi, temsilcilerimizi, hizmetlilerimizi, avukatlarımızı, seleflerimizi, haleflerimizi ve yetkililerimizi savunacak, tazmin edecek ve her türlü talepten beri kılacaksınız.

Madde 14. Sözleşme Değişiklikleri

www.besinlife.com, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Eklerinde kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Madde 15. Delil Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta www.besinlife.com tarafından tutulan türlü elektronik veya fiziki kayıt ve belge muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. Kullanıcı bu maddenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 16. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Ekleriyle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak doğan her türlü ihtilaf ve hukuki uyuşmazlık için, ihtilaf ve/veya uyuşmazlığa neden olan servisin nerede barındırıldığına bakılmaksızın, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ihtilaf ve/veya uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

Madde 17. İletişim ve Bildirimler

17.1. Sizinle yapılacak her türlü iletişim, bildirim, ihtar, ihbar kayıt esnasında vereceğiniz eposta adresine gönderilecektir.

17.2. Kayıt esnasında belirtilen epostanın güncelliğini sağlamak Kullanıcının yükümlülüğündedir.

17.3. www.besinlife.com ‘a eposta göndermeniz veya www.besinlife.com ‘dan eposta almanız gerektiğinde, e-posta hizmetinizin giden veya gelen iletilerine izinsiz erişimin engellenmesi için gerekli, uygun ve yeterli güvenlik sistemlerine sahip olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

17.4. www.besinlife.com ‘dan aldığınız her türlü e-posta veya diğer elektronik iletinin içeriğinin de işbu Kullanıcı Sözleşmesinin koşullarına tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

17.5. Fikri mülkiyet ihlalleri dâhil her türlü iletişim için öncelikli olarak www.besinlife.com e-posta info@besinlife.com adresini kullanmanız gerekmektedir.

Madde 18. Süre ve Fesih

18.1. Site içeriğine herhangi bir şekilde eriştiğiniz anda, işbu Kullanıcı Sözleşmesi derhal yürürlüğe girmektedir.

18.2. www.besinlife.com olarak herhangi bir gerekçe göstermeksizin:

(a) Siteye, kısmen veya tamamen erişimizi reddetme,

(b) Site içeriğini, kısmen veya tamamen değiştirmeye; verilen hizmetlerinin kullanım koşullarını değiştirme; içeriği veya belirli bir hizmeti kısmen veya tamamen askıya almaya veya kaldırma,

(c) İşbu Kullanıcı Sözleşmesini kısmen veya tamamen feshetme veya geri dönme beyanında bulunma, hakkımız saklıdır.
18.3. www.besinlife.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek, doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Madde 19. Mücbir Sebepler

Elektronik veya mekanik ekipman veya iletişim hattı, telefon arızaları veya diğer bağlantı sorunları, bilgisayar virüsleri veya diğer zarar verici kodlar veya veriler, izinsiz erişim, hırsızlık, operatör hataları, ciddi hava koşulları, depremler, doğal afetler, grevler veya diğer iş sorunları, savaşlar veya devlet kısıtlamaları sebebiyle veya Sitemizdeki bağlantılar aracılığıyla kişisel verilerinizin veya herhangi bir verinizin ifşası dâhil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla doğrudan kontrolümüzde olmayan herhangi bir nedenden kaynaklanabilecek her türlü zarar talebine karşı bizi tenzih ve ibra etmektesiniz.

Madde 20. Muhtelif

20.1. Kullanıcılar, www.besinlife.com’un yukarıda sayılan haklardan herhangi birini zamanında kullanmamış olmasının veya hiç kullanamamış olmasının bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini, www.besinlife.com ‘un bu hakların sona ermiş olmayacağını ve/veya kullanıcılar yararına herhangi bir haktan ya da temerrüt durumundan vazgeçmiş sayılamayacağını bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

20.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir koşulundan feragat yazılı olmadıkça ve her iki tarafça yazılı veya elektronik ortamda kabul edilmedikçe geçerli olmayacaktır.

20.3. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir bölümünün yetkili mahkeme tarafından geçersiz veya hükümsüz kılınması halinde, kalan kısımlar geçerli, uygulanabilir ve yürürlükte kalmaya devam edecektir ve taraflar geçersiz koşulu en kısa zamanda amaç ve ekonomik etki açısından geçersiz koşula olabildiğince benzer uygulanabilir başka bir koşulla değiştireceklerdir.

20.4. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi veya Siteyi kullanmak için tanınan kullanım hakkı, siz ve www.besinlife.com arasında herhangi bir ortaklık, iş veya acente ilişkisi olduğu anlamına gelmemektedir.

20.5. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, siteye erişim ve hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili tüm anlaşmaları kapsamaktadır ve yazılı veya sözlü daha önce yapılmış tüm anlaşmaların veya mutabakatların yerine geçmektedir.

20.6. www.besinlife.com sitesine erişmeniz ve kullanım hakkını elde etmeniz işbu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmenize bağlı olduğunu kabul etmektesiniz.
Madde 21. Sözleşme Ekleri

EK-1 Gizlilik Sözleşmesi

www.besinlife.com – Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

www.besinlife.com sitesine erişen veya sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ve/veya temsilcileri işbu Sözleşmede belirtilen gizlilik koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Lütfen site içeriğine erişmeden önce veya herhangi bir hizmeti kullanmadan önce Gizlilik Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz.

  1. Çerezler

“Çerezler” web tarayıcı yazılımınız tarafından bilgisayarınızın donanımında veya geçici olarak bilgisayarınızın belleğinde muhafaza edilen küçük bilgi parçalarıdır. Çerezlerin kullanımı artık bir endüstri standardı olup, kullanıcılar bunlarla birçok büyük web sitesinde karşılaşmaktadır. www.besinlife.com, kullanıcının donanımına İnternet çerezleri yerleştirebilecek veya muhafaza edebilecektir. Çerezler yukarıda belirtilen bilgi türlerinden herhangi birini kaydedebilmektedir. Çerezler www.besinlife.com’un kullanıcıların Siteyi görüntüleme deneyimini kişiselleştirmesine olanak sağlamaktadır. Kullanıcı Siteyi yeniden ziyaret ettiğinde, www.besinlife.com kullanıcıyı bu çerez yolu ile tanıyabilmekte ve buna göre kullanıcının bu Sitedeki deneyimini özelleştirebilmektedir.

Örneğin, www.besinlife.com Kullanıcının bu Siteye erişim ayrıcalıklarını tanımak, Site kullanımını ve trafik şeklini ve ilgilenilen mallar veya hizmetler için reklamların izlenmesi ve Sitenin takipçi sayısının tahmin edilmesi için çerezler kullanmaktadır. www.besinlife.com ayrıca kayıt esnasında sağlanan kullanıcı adları ve şifrelerini muhafaza etmek için de çerezleri kullanmaktadır. www.besinlife.com üçüncü taraflar, örneğin reklamcılar için bilgi toplanması ile ilgili çerezlerden yararlanıyorsa ilgili reklamcı(lar) bir kullanıcı bu reklamı görüntülediğinde elektronik bildirim alabilmektedir.

www.besinlife.com, Sitede reklam sunmak için üçüncü taraf ağ reklamcılarını kullanabilmekte ve Site üzerindeki trafiğin analiz edilmesi için bir trafik ölçüm hizmeti kullanabilmektedir. Ağ reklamcıları Siteye olan ziyaretlerinize ve ziyaret etmiş olduğunuz diğer web sitelerine dayanarak reklam görüntüleyen üçüncü taraflardır. Üçüncü taraf reklam sunumu ilginizi çekebilecek ürünler ve hizmetler ile ilgili olarak sizin için reklam seçmemize olanak sağlamaktadır. Reklamcıların ve diğer şirketlerin Site tarafından konan çerezlere erişimi olmamasına rağmen, tarayıcınızda çerezleri etkinleştirmeyi seçtiğiniz takdirde, Sitenin üçüncü taraf reklam ağ sağlayıcıları, reklamcılar, sponsorlar ve/veya trafik ölçüm hizmetleri bilgisayarınıza kendi çerezlerini koyabilmekte ve erişebilmektedir. Bu üçüncü taraf çerezler diğer konuların arasında, size ilginizi çekebilecek reklamların teslimine yardımcı olmak, aynı reklamı birçok defa görmenizi önlemek ve bazı reklamların kullanışlılığı ile ilgili olarak araştırma yapmak amacıyla konulmaktadır. Üçüncü taraf çerezler ile bağlantılı olarak üçüncü taraflarca sunulan herhangi bir resmin (veya bir web sayfasının herhangi bir başka bölümünün) üçüncü tarafların önceden tanımlanmış faaliyetleri gerçekleştirmesine olanak sağlayan web işaretçileri görevi görebileceğini bilgilerinize sunarız. Üçüncü taraf çerezleri ve web işaretçileri işbu politika ile değil üçüncü tarafın özel gizlilik politikası ile yönetilmektedir.

Birçok web tarayıcısı en baştan çerezleri kabule ayarlı olmasına rağmen, isteğinize göre, kullanıcı çerezlerin silinmesi için web tarayıcı yazılımının (varsa) uygun özellik(ler)ini kullanarak donanımına çerez yerleştirilmesini reddedebilmektedir. Bununla birlikte web tarayıcısının çerezleri kabul etmemesi halinde Kullanıcılar bu Sitenin içerisindeki bazı alanların gereken şekilde işlemeyeceğini de bilmelidirler.

  1. İzin

www.besinlife.com, ilgili mevzuat gereğince tutulması gerekli kullanıcı verisi, IP adresi, lokasyon bilgisi ve benzeri verileri kaydetmekte ve muhafaza etmektedir. www.besinlife.com’a bu tür verilerin toplanması ve gerekli görüldüğü takdirde kullanılması konusunda izin vermektesiniz.

www.besinlife.com kişisel verilerinizi paylaştığınız zaman, sizi ilginizi çekebilecek konular veya hizmetler hakkında bilgilendirmek üzere eposta veya SMS ile sizinle iletişime geçmesi dahil olmak üzere tüm verilerin gizlilik politikasına göre toplanmasına ve kullanılmasına izin vermektesiniz.

  1. Kişisel verilerin kullanımı

Gizlilik Sözleşmesinde belirtilen veya izin vermiş olduğunuz belli kullanımlara ek olarak, www.besinlife.com tarafınıza hizmet sunmak, üyelik yönetimini gerçekleştirmek, ilgilenebileceğiniz diğer hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek, www.besinlife.com sitesinde ve hizmetlerinde yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler hakkında sizi bilgilendirmek ve doğrudan pazarlama amaçları için kullanmaktadır.

www.besinlife.com ayrıca sitenin kullanımını izlemek, trafik akışını kaydetmek, üye demografisi, yararları ve davranışı üzerine araştırma yapmak için de kişisel verilerinizi kullanabilecektir.

  1. Kişisel verilerin ifşası

www.besinlife.com kişisel bilgilerinizin korunması ve gözetilmesi için mümkün olan özeni göstermektedir. www.besinlife.com kişisel bilgilerinizi ancak kanunlar, kurallar, yönetmelikler veya ilgili mevzuat gereğince veya bir hukuki yaptırım sebebiyle, adli veya idari makamlar tarafından talep edilmesi halinde ifşa edecektir.

  1. Kişisel verilere erişim

Kullanıcıların kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili herhangi bir talepte bulunmak için info@besinlife.com ile irtibata geçerek bizi bilgilendiriniz.

  1. Diğer Sitelere Bağlantılar

www.besinlife.com, kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla başka web sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu web siteleri tarafımızca gözden geçirilmemiş olup, doğrudan veya dolaylı olarak kontrolümüz ve/veya yetkimiz olmayan üçüncü şahıslara aittir. Üçüncü şahıs sitelere eriştiğinizde, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kurallarını incelemeli ve kabul etmelisiniz. www.besinlife.com tarafından üçüncü şahıs sitelere verilen bağlantılar, o siteyi ya da üçüncü şahıs sitesinde belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez. www.besinlife.com, bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerini veya içerdikleri diğer bağlantıları açıkça veya örtülü olarak benimsememektedir ve bağlantı sağlanan sitelerin içeriklerinden veya içerdikleri diğer bağlantılardan dolayı sorumlu değildir.

  1. Diğer Sorular

www.besinlife.com Kullanıcıların işbu Gizlilik Politikası veya kişisel verilerinizin kullanımı ile ilgili olası sorularını veya yorumlarını memnuniyetle karşılayacaktır. Lütfen sorularınızı veya yorumlarınızı info@besinlife.com eposta adresinden www.besinlife.com’a iletiniz.

  1. Yürürlük

www.besinlife.com, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü takdirde değiştirebilir. www.besinlife.com değişiklik yaptığı hükümler, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.